Personuppgifter
Namn
Gårdsmed, Agneta Elisabeth
Personnummer
19510326-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till mord, misshandel
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.