Personuppgifter
Namn
Al-salihi, Adel Mohalhel Subah
Personnummer
19380701-XXXX
Ålder
84 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olaga hot mot pojke under 18 år, ej internetrelaterat
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.