Väktare döms - misshandlade snattare

Väktare döms - misshandlade snattare

2024-04-12

En väktare har dömts till fängelse för grov misshandel efter att ha använt övervåld mot en person som greps för snatteri i en lokal butik. Incidenten inträffade i oktober 2021 när en man ertappades med att ta en glass och fördes till en städskrubb som även fungerade som visitationsrum.

Under händelsen som fångades av en övervakningskamera, eskalerade situationen till en fysisk konfrontation. Väktaren och två butikskontrollanter var inblandade, vilket ledde till att den misstänkte snattaren hamnade på mage på golvet. Under detta skede belades han med handfängsel.

Tingsrättens domslut baserades på övervakningsfilmen som visar hur väktaren placerade sitt knä mot snattarens halsrygg och utövade tryck. Detta uppges ha skett med nästan hela väktarens kroppstyngd, vilket ledde till att den målsägande uttryckte stark rädsla för sitt liv.

En rättsläkare vittnade i målet att trycket mot halsryggen potentiellt kunde komprimera andningsorganen till en livshotande nivå. Filmen visade även hur väktaren utförde kraftiga tryck med knäet mot mannens rygg.

Domstolen angav att även om snattaren uppträdde hotfullt, borde väktaren ha insett att det inte fanns något hot mot honom då snattaren redan var handfängslad och omringad av tre vuxna män. Domstolen ansåg att våldet gick över gränsen för vad som kunde anses försvarbart i situationen, och betecknade agerandet som hänsynslöst.

Väktaren dömdes till ett år och nio månader i fängelse. Det fanns även anklagelser om ett strypgrepp, men dessa kunde inte bekräftas tillräckligt för att leda till ytterligare åtal. Snattaren klarade sig utan allvarliga fysiska skador, men händelsen bedömdes ändå som grov misshandel på grund av den potentiella risken den innebar.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet 

Läs: Domen på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg