Två män döms för djurplågeri i skånskt slakteri

Två män döms för djurplågeri i skånskt slakteri

2024-04-16

Två män har dömts till villkorlig dom och dagsböter i ett fall av djurplågeri vid ett slakteri i Skåne, efter att en djurrättsorganisation dokumenterat behandlingen av djuren på platsen.

Utredning Initierad av Länsstyrelsens Djurskyddsenhet
Länsstyrelsens djurskyddsenhet initierade en polisanmälan i början av 2021 efter att ha granskat videomaterial som visade fyra identifierbara personer. Anmälningarna omfattade överträdelser av djurskyddslagen och djurplågeri.

Domstolens bedömning och beslut
Två av de fyra anklagade männen har nu fällts för både djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, medan de två övriga, på grund av bristande bevis för djurens lidande, enbart döms för överträdelse av djurskyddslagen relaterat till felaktiga slaktmetoder. De dömda förnekar brott och menar att djuren var korrekt bedövade under slakten, vilket de hävdar eliminerar risken för lidande.

Rättens uttalande
Rådmannen Niklas Eriksson, ordförande i rätten, förklarade att ett stort problem under rättegången var svårigheten i att konkret fastställa om djuren lidit i de specifika fallen. När bevisningen ansågs tillräcklig, utfärdades domar för djurplågeri.

Överträdelser Noterade i film
Filmerna visade att slakteriets personal inte hanterade bedövning och avlivning korrekt, vilket strider mot fastställda regler för slakt.

Åtgärder efter polisanmälan
Efter polisanmälan och de uppdagade bristerna återkallade Livsmedelsverket sina godkännandestämplar från slakteriet, vilket innebar att verksamheten inte längre kunde sälja sitt kött.

 

Läs: Domen på nätet

Läs: Förundersökningar på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg