Trio döms för Jaktresor i Zimbabwe

Trio döms för Jaktresor i Zimbabwe

2023-04-15

Trio dömd för skattebrott för att ha täckt jaktresor som konferensresor i Zimbabwe

Tre män har dömts för skattebrott av svensk domstol för att ha täckt jaktresor som konferensresor till Zimbabwe genom falska fakturor. Den 42-årige mannen som åkte på resorna betalade för dem med sitt företags pengar, vilket utgjorde en skattepliktig förmån. Han missade att rapportera detta, vilket ledde till att trion åtalades för skattebrott och medhjälp till skattebrott. Två av de åtalade dömdes av Nyköpings tingsrätt till villkorlig dom och tre månaders fängelse för skattebrott. Männen och åklagaren överklagade dock domen.

Åklagarens yrkande

Åklagaren yrkade att 42-åringen i ytterligare tre tillfällen skulle dömas för skattebrott och dömas till minst sju månaders fängelse. Åklagaren ville också att en 43-årig man, som hade finansieringsansvar för 42-åringens företag, skulle dömas till minst fyra månaders fängelse för skattebrott. Dessutom yrkade åklagaren på att skärpa fängelsestraffet för den 65-årige man som utfärdat falska fakturor till 42-åringen och medverkat till skattebrott.

Överklaganden

De dömda männen och åklagaren överklagade domen. Männen yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet alternativt sänka straffen.

Felaktiga uppgifter till Skatteverket

Enligt åtalet har 42-åringen lämnat in felaktiga uppgifter till Skatteverket i sin inkomstdeklaration för 2017 och 2018. Han har underlåtit att redovisa en skattepliktig förmån av en jaktresa (oredovisad lön) för år 2016 från företaget han var styrelseledamot i. Dessutom har han underlåtit att redovisa en skattepliktig förmån av jaktresor från ett andra företag som han var styrelseledamot i 2017. Detta skedde vid två tillfällen under perioden 15 maj 2017 till 9 april 2018. Åklagaren uppgav att detta skapat en risk för skatteflykt på 172 000 kr för 2016 och 164 000 kr för 2017.

42-åringen och 43-åringen var representanter som ansvarade för redovisningen av skatter och avgifter i ett av bolagen. Tillsammans lämnade de in felaktiga uppgifter i skattedeklarationer för år 2017. De redovisade inte arbetsgivaravgifter på lön och förmåner (totalt 535 000 kr avseende jaktresor) till 42-åringen med 168 097 kr. Åsidosättandet gäller tre deklarationstider under perioden 12 juli 2017 till 12 oktober 2017. 65-åringen främjade uppsåtligen skattebrotten genom råd och agerande.

Bevisen

Åklagaren utgick från fotografier, både från 2016 och 2017, under förhandlingarna. GPS-positionering bestämde var fotografierna togs baserat på bildernas metadata. Flera av fotografierna föreställde djur som hade skjutits, och några visade 65-åringen eller 42-åringen med ett skjutet djur. De flesta fotografierna är tagna vid tillfällen då det enligt konferensprogrammen skulle vara konferens och på andra platser än baslägret. Angående år 2016 skickade en av arrangörerna ett mejl till 65-åringen om att 42-åringen skjutit en leopard. Ett fotografi skickades också av 42-åringen med vad som verkar vara en skjuten leopard.

 

Läs förundersökningsprotokoll på nätet

Foto: Hyfellios

Varukorg