Skolanställd döms till fängelse för omfattande CSN-bedrägerihärva

Skolanställd döms till fängelse för omfattande CSN-bedrägerihärva

2024-05-16

Skolanställd döms för omfattande bidragsbrott

En före detta skolanställd i Markaryd har dömts till tre och ett halvt års fängelse för 45 fall av grovt bidragsbrott. Personen var central i en omfattande CSN-bedrägerihärva som rörde bidragsutbetalningar på över 13 miljoner kronor.

Växjö tingsrätts omfattande dom

Domen från Växjö tingsrätt omfattar 1350 sidor och involverar nära femtio tilltalade från södra Sverige. Majoriteten av de inblandade har fått villkorliga domar och böter för bidragsbrott, då de erhållit CSN-bidrag utan att ha genomfört eller ens påbörjat utbildningen vid Markaryds kunskapscenter.

Centrala aktörer och straff

En av de inblandade "eleverna" lyckades få ut 623 000 kronor under en femårsperiod och dömdes till sex månaders fängelse för grovt bidragsbrott. Fokus låg dock på den före detta skolanställda som anses ha möjliggjort brottsligheten genom att registrera falska kurser och betyg under sex års tid, från 2015 till 2021.

Upptäckten och rättens bedömning

CSN upptäckte bedrägeriet tack vare ett anonymt tips. Tingsrätten bedömer att den före detta skolanställda missbrukat sitt förtroende som rapportör till CSN på ett sätt som var svårt att upptäcka. Det ovanligt höga beloppet som betalades ut bidrog till den stränga domen på tre och ett halvt års fängelse.

Motiv och försvar

Trots omfattande utredning framkom inget tydligt motiv till varför den anställde skickat in de falska betygen. Inget bevis kunde heller presenteras för att mannen fått någon ersättning för sin medverkan i brottsligheten. Den dömde har nekat till brott och hävdat att det rör sig om ett misstag. Mannens advokat, Fredrik Sund, uttryckte besvikelse över domen och meddelade att de kommer att överväga en överklagan.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

Läs: Domar på nätet

 

Foto: Krimfup

Varukorg