Sergio Peña dömd: Samhällstjänst för rattfylleri

Sergio Peña dömd: Samhällstjänst för rattfylleri

2023-06-15

Malmömittfältaren döms

Sergio Peña, Malmömittfältaren, har dömts till ett straff av Malmö tingsrätt. Domstolen meddelade att Peña döms till 50 timmars samhällstjänst för grovt rattfylleri och olovlig körning. Detta kommer som ett resultat av en incident den 18 april, där Peña hittades köra en bil med en promille på 1,3 procent, vilket översteg den lagliga gränsen. Vidare körde han utan giltigt körkort.

Åtal och straff

Efter rättegången den 14 maj begärde åklagaren fängelse för Peña, men domen som avkunnades på onsdagsmorgonen resulterade i en annan utgång. Istället för fängelse fick Sergio Peña villkorlig dom och beordrades att utföra 50 timmars samhällstjänst. Dessutom ålades han att betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Hade han dömts till fängelse skulle Peña ha avtjänat en månad.

Malmö FF:s Bemötande och disciplinära åtgärder

Malmö FF, Peñas klubb, hade redan vidtagit disciplinära åtgärder mot spelaren genom att ställa in hans månadslön. Trots domstolens beslut har klubben uppgett att de inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder efter domen. I ett pressmeddelande bekräftade Malmö FF sin hållning mot bakgrund av såväl de tidigare vidtagna disciplinära åtgärderna som rättssystemets straffmätning.

Försvarets perspektiv: Nöjd med domen

Abraham Zeito, Sergio Peñas advokat, uttryckte sin förvåning över domstolens beslut. Han konstaterade att den eniga tingsrätten valde att inte ansluta sig till åklagarens argumentation och framhöll att han fann det utmanande att förstå hur åklagaren kunde ha yrkat en fällande dom i detta fall. Zeito framhöll vidare att det inte fanns någon konkret fara och att Peñas promillehalt låg under tröskeln för fängelse. Försvarsadvokaten hävdade att polisen ansåg att Peña var nykter och att det inte fanns några bevis under hans körning som motiverade ett fängelsestraff. Zeito ansåg att domen var rättvis och korrekt enlig Aftonbladet.

Dessutom förmedlade Zeito Sergio Peñas reaktion på domen och beskrev den som ett lugnt budskap. Peña, som för närvarande är i landslagstjänst, uttryckte lättnad och glädje över att tingsrätten inte dömde honom till fängelse. Med tanke på att Peña har barn har detta resultat betydande betydelse för honom och hans oroliga familj. Zeito uttryckte tvivel angående möjligheten att överklaga från åklagaren, förutsatt att Sergio Peña nu kan gå vidare utan ytterligare rättsliga förfaranden. 

 

Läs förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Privat

Varukorg