Polismän i Stockholm fälls för grova brott

Polismän i Stockholm fälls för grova brott

2024-03-14

Fängelsestraff för poliser efter grovt tjänstefel

Två polismän, stationerade i södra delen av Stockholm, har dömts till fängelsestraff på grund av begången grov tjänsteförseelse samt brott mot tystnadsplikten. En av dem, en man i 50-årsåldern, har dömts till ett straff på två års fängelse, medan hans kollega, en man i 30-årsåldern, har dömts till ett och ett halvt års fängelse.

Inblandade i narkotikahantering

Båda männen stod även anklagade för grovt narkotikabrott relaterat till felaktig hantering av beslagtagen narkotika. Denna anklagelse grundade sig i att narkotika återfanns i ett kassaskåp tillgängligt för en av de åtalade. Trots misstankarna kring narkotikabrottet frikändes båda från dessa anklagelser men befanns skyldiga till grovt tjänstefel, då deras handlingar ägde rum under tjänsteutövning.

Riskfyllda uppdrag och sekretessbrott

Detaljer kring fallet är begränsade på grund av hög sekretess, men det har framkommit att de dömda inte rapporterat beslagtagen narkotika korrekt, förstört bevismaterial och avslöjat konfidentiell information. En av de dömda, den äldre mannen, anklagas för att ha satt en ung person i fara genom att återinsätta denna i ett kriminellt nätverk för informationsinhämtning, trots känd risk för personens säkerhet.

Domstolens utvärdering och polisernas försvar

Domaren i målet, Tord Pettersson, har lyft fram de försvårande omständigheterna där polisernas agerande förhindrat utredning av flera grova brott och utsatt individer för fara. De dömda poliserna har förnekat brott; den yngre av dem har dock erkänt vissa handlingar men hävdar att syftet varit brottsbekämpning under extrema samhällsomständigheter.

Polisens ställningstagande

Stockholmspolisen har valt att inte kommentera fallet ytterligare förrän domen vunnit laga kraft. Polismyndigheten understryker sitt ansvar gentemot både de dömda tjänstemännen och andra anställda som berörs av situationen. Tingsrätten har även tagit hänsyn till de långtgående konsekvenserna för de dömda, inklusive sannolikheten att de förlorar sina tjänster.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg