Polismän dömda för falsk angivelse och olagliga hot

Polismän dömda för falsk angivelse och olagliga hot

2023-06-17

I en ny hovrättsdom har två poliser dömts till ett års fängelse för bland annat falsk angivelse, olaga hot, misshandel och hemfridsbrott. Fallet kretsar kring en händelse som inträffade vid ett ingripande i Landskrona. Poliserna anmälde en man för att ha hotat att döda dem, men efterföljande bevis avslöjade osanningen i deras påståenden.


Ingripandet i Landskrona


I mars 2021 anlände de två poliserna till en lägenhet i Landskrona med avsikt att gripa en kraftigt berusad man. Trots att mannen inte hade begått något brott vägrade han att tillåta poliserna att ta sig in i hans lägenhet. Efter 20 minuter beslöt poliserna att med tvång gå in i lokalen, använda OC-spray i mannens ansikte, sätta handbojor på honom och arrestera honom. Polisen motiverade sitt agerande med att mannen hade uppvisat ett hotfullt beteende och hotat att döda dem.


Övervakningsfilmer avslöjade


Efter gripandet greps mannen en kort stund men släpptes snart. Det var under denna tid som han presenterade videobevis som spelats in av en övervakningskamera i sin hall. Filmerna visade tydligt att poliserna inte befann sig i en hotfull situation och det fanns inga bevis för att mannen uttalade några hot. Men videon fångade poliserna när de diskuterade hur de skulle hantera situationen och erkände att de anklagat mannen för att ha hotat en tjänsteman.


100 000kr i skadestånd


För snart ett år sedan meddelade tingsrätten en dom där de två poliserna dömdes för falsk anmälan. De dömdes även för olaga frihetsberövande, då de saknade laglig befogenhet att gripa mannen. Dessutom befanns de skyldiga till misshandel för deras otillåtna användning av pepparspray och hemfridsbrott. En av tjänstemännen åtalades ytterligare för dataintrång och dömdes därför.
Tingsrätten dömde till en början ett 16 månaders fängelse, men med tanke på inverkan på deras karriärer dömdes poliserna till slut till ett års fängelse vardera. Vidare dömdes de att betala över 100 000 kronor i skadestånd till mannen.

Den nyligen gjorda hovrättens dom bekräftade tingsrättens beslut och fastställde domarna för falsk angivelse, olagliga hot, misshandel och hemfridsbrott. Rätten betonade att på grund av brottens svårighetsgrad var fängelse det lämpliga straffet. Därmed har polismännen dömts till ett års fängelse vardera av hovrätten.

Dessutom är polismännen skyldiga att betala mer än 100 000 kronor i skadestånd till mannen enligt domstolens beslut.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om dömda polismännen

 

Foto: Polisen

Varukorg