Organiserad cannabissmuggling: 13 döms för narkotikasmuggling

Organiserad cannabissmuggling: 13 döms för narkotikasmuggling

2023-06-30

13 åtalade dömda för narkotikahandel: storskalig cannabissmuggling

Organiserad narkotikasmuggling från Spanien till Sverige via Mail

Göteborgs tingsrätt har nyligen avkunnat en dom som dömer 13 personer för deras inblandning i en organiserad narkotikasmuggling. Denna operation, som genomfördes förra sommaren, syftade till att transportera totalt 275 kg cannabisharts från Spanien till Sverige. Smugglarna tog till att skicka narkotikan diskret med vanlig post och delade upp dem i 66 paket. Domstolen har utdömt straff som sträcker sig från två år och fem månader till sex år och fyra månader. De tilltalade, födda mellan 1971 och 2000, omfattar både bosatta i Spanien och mottagare av paketen i Sverige.

Organiserad narkotikasmuggling

Rätten kom fram till att cannabishanteringen var en del av en organiserad vinstdrivande verksamhet, utformad för att underlätta storskalig narkotikahandel. Två personer baserade i Spanien var ansvariga för att packa och posta paketen, medan de andra åtalade, inklusive två som spelade en mer betydande roll, i första hand agerade som mottagare och distribuerade paketen strax efter deras ankomst.

Utdömda påföljder

Trots att några åtalade hade ett rent brottsregister före denna händelse, fann domstolen dem skyldiga till narkotikasmuggling. Av de 66 paketen beslagtog myndigheterna 19 vid deras ankomst till Sverige, medan de återstående paketen ännu inte har hittats. Varje beslagtagen förpackning innehöll cirka 4,6 kg cannabisharts, med ett uppskattat gatuvärde på cirka 500 000 kronor. Rätten är säker på att även de andra paketen innehöll cannabis.

Deltagande i en organiserad vinstgivande aktivitet

De två personer som ansvarade för att packa och posta paketen dömdes för synnerligen grov narkotikasmuggling. De övriga tilltalade befanns i huvudsak skyldiga till ett eller flera fall av grov narkotikasmuggling eller narkotikasmuggling i vanlig grad. Vissa åtalade fick reducerade straff på grund av att de lämnade avgörande information som avsevärt hjälpte utredningen. Utöver narkotikarelaterade brott tog rättegången även upp andra brott, inklusive grova vapenrelaterade brott. Rättegången varade i 13 dagar och omfattade en omfattande granskning av bevis och vittnesmål.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om synnerligen grovt narkotikabrott

 

Foto: Polisen

Varukorg