Ny dom i hovrätten i snippafallet - man döms till fängelse

Ny dom i hovrätten i snippafallet - man döms till fängelse

2024-03-06

Idag kom domen i "snippa"-målet där en man som åtalats för våldtäkt mot barn har av Hovrätten för Västra Sverige dömts till fängelse. Fallet, ofta refererat till som "Snippafallet", har fått betydande uppmärksamhet på grund av de juridiska frågor som omgärdar det.

Hovrätten: Fängelse för våldtäkt mot barn

Efter att tidigare ha friats på grund av osäkerheter kring ordet "snippa", har den åtalade mannen nu dömts av Hovrätten för Västra Sverige till ett treårigt fängelsestraff för två fall av våldtäkt mot barn. Utöver fängelsestraffet, är mannen ålagd att ersätta målsäganden med 140 000 kronor i skadestånd.

Åse Sundström, hovrättsråd, förklarade att det anses bevisat att mannen begått övergrepp genom att föra in ett finger i barnets underliv, vilket klassificeras som våldtäkt. Händelserna har lett till en känsla av lättnad hos målsägandens familj, som nu ser en möjlighet att påbörja en bearbetningsprocess.

– Vi kan börja bearbeta nu på riktigt, säger mamman.

Från anmälan till dom

Fallet tog sin början i juni 2021 med en anmälan om misstänkt våldtäkt mot barn. Trots att den åtalade ständigt nekat till anklagelserna, resulterade tingsrättens initiala bedömning i ett treårigt fängelsestraff. Hovrättens tidigare frikännande baserades på tolkningen av "snippa", vilket inte ansågs styrka anklagelserna tillräckligt. Detta väckte stora reaktioner i media där många protesterade mot domen med #JagVetVadEnSnippaÄr. Slutligen valde riksåklagaren att överklaga domen till Högsta domstolen som nyligen beslutade om att målet ska återhänvisas till Hovrätten för en ny prövning, då det har skett ett rättegångsfel under huvudförhandlingen i Hovrätten.

Domen kan överklagas till HD

Den omfattande debatten kring fallet och dess behandling i rättssystemet belyser vikten av tydlig juridisk terminologi och dess inverkan på domstolarnas beslut. Katarina Johansson Welin, riksåklagare, understryker behovet av att korrigera fel som kan uppstå i rättsprocessen för att upprätthålla rättssäkerheten.
– Det är av central betydelse för rättssäkerheten att de fel som begås av domstolar eller andra aktörer vid prövningen av brottmål rättas till när de sker, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin i ett pressmeddelande.

Möjligheten att överklaga domen till Högsta domstolen finns, men det återstår att se vilket ytterligare juridiskt förlopp denna fråga kommer att ta.

Sammanfattning

"Snippafallet" har varit föremål för omfattande juridisk granskning och offentlig diskussion. Den senaste domen från Hovrätten för Västra Sverige markerar ett viktigt steg i behandlingen av rättsfall som rör sexualbrott mot barn. Domen lyfter fram vikten av klarhet i juridiskt språk och processer, samt samhällets ansvar för att skydda dess mest sårbara medlemmar.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om snippamålet här


Foto: Polisen

Varukorg