Narkotikabrott via postförsändelser - fyra döms i Östersund

Narkotikabrott via postförsändelser - fyra döms i Östersund

2024-02-29

I Östersund har nyligen en dom fallit där fyra av sex åtalade personer har dömts för inblandning i narkotikahandel genom användning av postförsändelser. Trots en omfattande utredning av polisen kunde det inte fastställas att de inblandade agerade som en organiserad brottslig grupp.

Ena utredningen ledde till den andra
Utredningen tog sin början efter upptäckter gjorda under ett annat stort narkotikamål mot slutet av föregående år, där bevis i form av telefonkonversationer ledde till misstankar om ytterligare brottslighet. De sex inblandade, bestående av tre kvinnor och tre män i åldrarna 30 till 40, misstänktes ha bedrivit en omfattande handel med narkotika, där droger skickades till köpare via post under större delen av 2023.

Döms till fängelse
Av de åtalade har två män dömts till fängelsestraff på två år och tre månader respektive två månader. Deras brott klassificeras som narkotikabrott av normalgraden, en lägre grad än vad åklagaren, Frida Molander, hade yrkat på. Molander uttrycker en besvikelse över att tingsrättens dom inte fullt ut stödjer teorin om en organiserad brottslig verksamhet.

Inte organiserad grupp
Trots misstankarna om en organiserad grupp, kunde tingsrätten inte finna tillräckliga bevis för att döma de inblandade som en sammanhängande enhet. Resultatet blev att två kvinnor frikändes och en kvinna samt en man dömdes till skyddstillsyn, vilket indikerar individuell bedömning av varje åtalads roll i narkotikahandeln.

Åklagaren överväger nu om domen ska överklagas, med sista datum för överklagande satt till den 21 mars.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg