Mordmål i Borås: Frikänns från mord - döms för medhjälp till mord

Mordmål i Borås: Frikänns från mord - döms för medhjälp till mord

2023-06-26

Jonathan Pfeiffer, en 23-årig misstänkt i mordfallet på Ziad El Hassan utanför Högskolan i Borås, har friats från mord. Däremot har hovrätten dömt honom för medhjälp till mord. Straffet förblir oförändrat trots ändrade åtalspunkter.

Hovrättsdom

Hovrätten avkunnade sin dom i måndags och slog fast att Pfeiffer är skyldig till medhjälp till mord istället för mord självt. Han friades från grovt vapenbrott. Straffet på 14 års fängelse är oförändrat. Domstolen motiverade sitt beslut med att hänvisa till Pfeiffers låga ålder vid tidpunkten för brottet och konstaterade att ett fängelsestraff kortare än 14 år inte skulle vara lämpligt.

Kronvittnets vittnesmål

Hovrätten kom till en annan slutsats på grund av sin bedömning av ett kronvittnes vittnesmål. Detta vittne, som satt i förvar tillsammans med Jonathan Pfeiffer i häktet, hävdade att Pfeiffer erkände mordet. Domstolen ansåg dock att vittnets uttalande var för osäkert för att kunna ligga till grund för att bedöma Pfeiffers inblandning i brottsplatsen. Även om domstolen fann bevis för att Ziad El Hassan sköts av två maskerade personer och att Pfeiffers bil användes som ett flyktfordon, kunde den inte fastställa Pfeiffer som skytt eftersom ögonvittnet inte kunde identifiera någon av gärningsmännen.

Reaktion på domen

Advokat Ulrik Smedberg, som företräder Pfeiffer, uttryckte sin tillfredsställelse med den friande domen från åtalet för mordet och grovt vapenbrott. Smedberg betonade betydelsen av att hovrätten inte förlitade sig på kronvittnets vittnesmål enligt GP. Han uttryckte dock besvikelse över att fängelsestraffet inte sänktes, med tanke på det gynnsamma resultatet i andra aspekter av ärendet.

Åklagarens ställningstagande till kronvittnet

Åklagare Andreas Ekengren vidhåller att kronvittnets uppgifter var tillförlitliga och försvarar beslutet att använda dem i målet. Han står fast vid trovärdigheten i vittnets vittnesmål och uppskattar domstolens bekräftelse av påföljden.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om mordmålet i Borås

 

Foto: Polisen

Varukorg