Morden i Sveriges gängmiljö

Morden i Sveriges gängmiljö

2023-08-05

I en gripande berättelse som återberättas för oss av en erfaren spaningsledare, belyses hur material från hemliga tvångsmedel och avlyssnade telefonsamtal har förändrat bilden av brottsplanering. Genom att få insyn i omfattande chattkonversationer från gängkriminella i olika nätverket runt om i Sverige på plattformar som Encro, SKY, Anom, SIGNAL och Wickr, har polisen stött på chockerande detaljer om hur mord planeras och genomförs.

Under flera år har denna spaningsledare haft en unik tillgång till en rad olika kommunikationsplattformar som använts av kriminella. Genom tvångsmedel och telefontömningar har han fått en ovärderlig insikt i den undre världens verksamhet. Framför allt har de krypterade chattarna Encro, SKY och Anom visat sig vara särskilt fruktbara källor för information om brott.

Viktiga faktorer vid mord i gängmiljö.

I många mord som vi ser i gäng och nätverksmiljö finns det inte alltid ett strikt personligt motiv för gärningsmannen att begå ett mord. 
Motivet för mordet kan vara att det gynnar det gäng eller nätverk som gärningsmannen tillhör eller som en hämnd för något som offret gjort emot gänget. 
Motivet kan också var strikt ekonomiskt. Det finns pengar att tjäna på att mörda någon och man tar mot betalning på sig att utföra mordet.
Generellt sett ser vi oftast att beställaren av mordet är en person i en ledande ställning i ett gäng eller nätverk eller en etablerad kriminell aktör medans utförarna, klivarna, mördarna oftast är unga personer från 16 till 20 år.

Att begå ett kontraktsmord

I många kriminella gäng så finns det unga människor som snabbt vill göra en kriminell karriär. Det bästa sättet enligt många på som är med i kriminella nätverk är att begå ett mord åt sitt nätverk för at få ett bra CV. Det gör att du får mer status i gänget du är del av och kan klättra upp i de kriminella hierarkin.

"Hundragubbe"

I norra Stockholm startades ett uttryck ”Att brösta en fyra för att bli en hundragubbe”. Det betyder att man är beredd att sitt fyra års sluten ungdomsvård för mord för att bli en hundragubbe, det vill säga få den statusen i nätverket. Detta fick många unga män ta på sig uppdrag som att begått ett mord eller andra grova våldshandlingar. 

Unga mördare

Många nätverk rekryterade utförare från LSU och LVU hem. Man fritog i flera fall gärningsmän från LVU/LSU för att begå mord. I materialet i de olika krypterade chattarna Encro, Sky, Anom, från förundersökningar finns flera exempel på unga personer i åldern från 15 till 18 år som har efterfrågat om det inte finns några mordkontrakt för att de behöver pengar. Utförarna har i de här fallen oftast ingen personlig koppling till offret alls. Detta har också medfört att i flera mord har man av misstag skjutit fel person eller mot helt fel lägenhet just beroende på att utförarna inte känner offret.

 

De tre faserna i genomförandet av ett mord i gängmiljö

Ett mord har oftast ett antal roller som skall fördelas. En rad saker som skall lösas innan mordet genomförs. Man måste också bestämma vad som skall ske och vem som skall göra vad efter att mordet är genomfört. När var och hur, innan under och efter. Man ordnar utförare/klivare om man inte vill begå mordet själv, vapen, flyktfordon, kläder, trycklägenhet, brottstelefoner samt kartlägger offret och bestämmer plats för mordet och hittar en person som kan avsöja vart offret befinner sig, en såkallad "goare". 

När offret är kartlagt och gärningsmännen är klara att utföra mordet. När de fått klartecken av goaren så är de beredda att utföra mordet.

Efterfasen

Efter mordet vill mördarna skyndsamt bli av med kläder, vapen brottstelefoner och snabbt komma till trycklägenheten. Oftast möter de upp någon eller några direkt efter mordet som tar hand om vapen, kläder och brottstelefoner. Mötet med mottagare av kläder och vapen är en mycket viktig del av efterfasen. Överlämnandet är noggrant planerat innan mordet så att utförare och mottagare vet exakt var detta skall ske och hur detta skall gå till.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen, Krimfup.se 

Varukorg