Man övernattade på Arlanda - döms till fängelse

Man övernattade på Arlanda - döms till fängelse

2024-02-28

En 37-årig EU-medborgare har blivit dömd för att olovligen ha tagit sig in på Arlanda flygplats vid tre tillfällen under en period av tre månader. Mannen använde sig av upphittade boardingkort för att ta sig förbi säkerhetskontrollerna till Airside, en strikt kontrollerad del av flygplatsen.

Ovanligt straff för olovligt tntrång
Det är anmärkningsvärt att mannen dömdes till fängelsestraff vid två av tillfällena, först till 14 dagars fängelse och senare till en månads fängelse, följt av utvisning. Detta betecknas som ovanligt av åklagaren, givet naturen av brottet, och understryker allvaret i att olovligen befinna sig på skyddsobjekt som flygplatser.

Flera Intrång Utan Upptäckt
Mannens förmåga att stanna kvar inom Airside-området under längre perioder utan att bli upptäckt framhåller särskilda säkerhetsutmaningar. Han gjorde intrång två gånger under förra året, i oktober och december, samt en gång i januari detta år. Dessa handlingar belyser behovet av förstärkta säkerhetsåtgärder på flygplatser.

Rättens Motivering och Framtida Åtgärder
Rätten motiverade sitt beslut om fängelsestraff och utvisning med mannens upprepade brott och uttryckta önskan att återvända till flygplatsen även efter avtjänat straff. Detta ledde till bedömningen att endast utvisning kunde förhindra framtida brott. Hovrätten stödde denna åsikt och betonade vikten av att upprätthålla säkerheten på nationella skyddsobjekt. Mannen kommer därför vara fortsatt frihetsberövad till utvisningen verkställts.

Sammanfattning
Fallet med den 37-åriga mannen som gjorde upprepade olovliga intrång på Arlanda flygplats understryker vikten av säkerhet på kritiska infrastrukturer. Det ovanliga beslutet att döma till fängelse och utvisning markerar en stark ställning mot brott som hotar flygplatssäkerheten. Medan flygplatser fortsätter att vara öppna och välkomnande platser för resenärer världen över, är detta fall en påminnelse om de strikta regler och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dessa kritiska transportknutpunkter.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg