Man och hustru döms för blåljussabotage - Luleå

Man och hustru döms för blåljussabotage - Luleå

2023-07-13

I Luleå har en incident med en polisjakt lett till rättsliga konsekvenser för en man och hans fru. Paret dömdes för grovt blåljussabotage för att ha försvårat polisens insatser under förföljelsen.

Par befunnits skyldiga till grovt blåljussabotage

Under händelsen ägnade sig poliser i Luleå åt en jakt efter att ha känt igen personerna i ett förbipasserande fordon. Föraren av bilen vägrade följa polisens instruktioner och accelererade, vilket ledde till jakten.

Bilen som var inblandad i förföljelsen tillhörde den åtalade mannen, vars son är sedan tidigare känd av polisen, inklusive flera fall av olaglig körning, trafiköverträdelser och körning utan körkort. Poliser drog kopplingar mellan den pågående jakten och de som involverade mannens son, vilket ledde till att de misstänkte förarens identitet.

Höghastighetsjakten, som ibland översteg 200 km/h, fortsatte längs mindre vägar. Under förföljelsen stötte poliserna på en gul hjullastare parkerad vid sidan av vägen. När det förföljda fordonet närmade sig kom hjullastaren plötsligt in på vägbanan, vilket tvingade polisbilen att bromsa abrupt och vidta undvikande åtgärder. Polisbilen orörlig efter att ha fastnat i en snödriva. Personen som körde hjullastaren identifierades som den åtalade mannen. Därefter förföljde en annan polispatrull hjullastaren och grep föraren.

Dom

Efter immobiliseringen av polisbilen omgrupperade poliserna och återupptog förföljandet. En polishelikopter larmade dem till en misstänkt parkerad snöskoter på en närliggande innergård. Under utredningen gick poliserna oavsiktligt in på fel gård. När de förberedde sig för att lämna blockerade den åtalade mannens fru deras utgång med sin bil och vägrade att efterkomma upprepade önskemål om att flytta den. Som ett resultat, åtalades hon för blåljussabotage.

Utifrån övertygande bevis, bland annat två telefonsamtal från den åtalade mannens son under jakten, kom tingsrätten fram till att mannen körde hjullastaren. Följaktligen dömdes han för grovt blåljussabotage. Rätten slog fast att hans avsiktliga handling att placera en 12-tons hjullastare i vägen för en polisbil på en snötäckt väg äventyrade polisernas liv. Rätten fann honom också skyldig till försök till grovt våld mot tjänsteman och grov vårdslöshet i trafik, vilket resulterade i två års fängelse.

Den åtalade mannens hustru, som hindrade polisens väg ut från gården, fick två månaders fängelse för sin inblandning i blåljussabotage.

Domen överklagades till hovrätten som fastställde straffet för mannen men ansåg ett lindrigare straff för hans fru. Hovrätten beslutade att döma hustrun till villkorlig dom med hänsyn till hennes förmåga att utföra samhällstjänst. Följaktligen justerade domstolen straffet till villkorlig dom i kombination med kravet på 50 timmars samhällstjänst.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om blåljussabotage här

 

Foto: Polisen

Varukorg