Man döms för hot mot polisen och flera medier

Man döms för hot mot polisen och flera medier

2024-04-29

En man i sina 30-tal har dömts av Uddevalla tingsrätt för hot mot tjänsteman och flera fall av olaga hot riktade mot journalister och poliser. Incidenterna, som sträckte sig från juli 2020 till januari 2023, involverade hotfulla meddelanden skickade via bland annat Instagram.

Mannen riktade sina hot mot anställda på Aftonbladet, TV4 och SVT, inklusive chefer och programledare. I ett av meddelandena till TV4 uttryckte han hot om att "slakta" de anställdas familjer. Under rättegången förklarade mannen att han agerat under intryck av psykisk ohälsa och kände sig felaktigt behandlad av media, trots att det inte fanns bevis för att han själv omskrivits.

Trots att mannen erkänt att han sänt meddelandena, nekade han till att dessa skulle utgöra straffbara olaga hot, och hänvisade till sitt psykiska tillstånd vid tiden för handlingarna. Han har tidigare inte dömts för brott. Tingsrätten fastslog att brotten var av sådan art att de motsvarade ett fängelsestraff på cirka sex månader, men valde att döma mannen till skyddstillsyn, som också inkluderar särskilda föreskrifter, enligt kammaråklagare Malin Bogrens rekommendationer.

Bogren kommenterade även vikten av lagändringar som skärpt straffen för hot mot journalister och andra samhällsnyttiga yrkesgrupper, för att belysa allvaret i dessa brott och deras inverkan på offrens liv.

Förutom skyddstillsynen är mannen skyldig att betala skadestånd till de drabbade, som varierar mellan 5 000 och 10 000 kronor per person.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

Läs: Domar på nätet


Foto: 

Varukorg