Lurade försäkringskassan på miljoner - döms

Lurade försäkringskassan på miljoner - döms

2024-02-19

I en uppmärksammad dom har en 77-årig man och hans son dömts för grovt bidragsbrott efter att ha lurat till sig 7,4 miljoner kronor i assistansersättning genom att fejka sjukdom. Händelsen sträcker sig över nästan två decennier. 

Bidragsfusk sedan 2007
Sedan 2007 har den nu dömda mannen påstått sig vara i sådant behov av personlig assistans att han tilldelats ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Bedrägeriet uppdagades dock under en polisutredning riktad mot hans son för ett separat brott. Polisen upptäckte att mannen, trots sina påstådda sjukdomar, levde ett aktivt liv och kunde hantera vardagssysslor utan hjälp.

Reste utomlands
Under utredningens gång framkom det att sonen, som uppgav sig vara anställd som sin fars personliga assistent, faktiskt rapporterade in arbetstid under perioder då han varit frihetsberövad. Ytterligare misstankar väcktes när det uppdagades att fadern hade rest utomlands ensam, trots att sonen rapporterat arbetade timmar som assistent under samma tid.

Döms för bedrägeri & flera andra brott
Efter en omprövning av fallet av Försäkringskassan konstaterades det att mannen inte behövde någon personlig assistans, vilket ledde till att både far och son nu dömts för grovt bidragsbrott för perioden 2014–2020. Brott som begåtts före detta datum har preskriberats. Förutom bedrägeriet döms sonen även för olaga hot och olaga förföljelse.

Mannen har dömts till två år och nio månaders fängelse, medan sonen fått ett strängare straff på tre år och nio månader på grund av ytterligare brottslighet. Denna händelse har lett till debatt om behovet av striktare kontroller och uppföljning av assistansersättning för att förhindra framtida bedrägerier.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Krimfup

Varukorg