Kvinna hittades död i frysbox - 57 åring döms till fängelse

Kvinna hittades död i frysbox - 57 åring döms till fängelse

2023-09-11

Man döms i Värmland frysbox-fallet

I en dom som meddelats idag har en man från Värmland dömts till fängelse efter att ha funnits skyldig till flera brott, bland annat att ha förvarat sin avlidne partners kropp i en frys under en längre tid och samtidigt har använt frysboxen till förvaring av mat.

Förundersökningen avslöjar

Vid en detaljerad undersökning kom det fram att mannen förvarade sin avlidne partners kropp i frysen under en tidsperiod på fem år. Kvinnan, som ursprungligen skulle begravas hemma, förblev obegravd, med hennes kropp förvarad i en frys som användes samtidigt för att lagra mat, ett faktum som upprepades av Värmlands tingsrätt. Idag dömdes den 55-årige mannen dömts till 3,5 års fängelse, en dom som meddelats av Värmlands tingsrätt. Anklagelserna mot honom inkluderar brott mot griftefriden, grovt gravfridsbrott och grovt bedrägeri samt för urkundsförfalskning.

Rättsliga förfaranden

Trots påståenden från försvaret angående preskriptionstiden för det grova fridskränkningen, höll tingsrätten fast vid att brottet pågår så länge kroppen ligger kvar i förråd, med vilket menas att preskriptionstiden börjar från det datum som upptäckten gjorde. 

Dessutom avslöjade fallet ekonomiskt bedrägeri med de norska myndigheterna, som involverade orapporterat dödsfall för att fortsätta få ekonomiska förmåner, inklusive pensioner och skatteåterbäring i sin fru namns, som han sedan själv tagit ut från hennes konto och använt. Lars Holmgård noterade att genom att dölja kvinnans död hade mannen olagligt utnyttjat de medel som de norska myndigheterna lämnat ut sedan 2018.

Skadestånd på 1,5 miljoner norska kronor

Mannen har till följd av sitt agerande ålagts att betala ett betydande skadestånd uppgående till 1,5 miljoner norska kronor till den norska försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Denna påföljd tar itu med det ekonomiska bedrägeri som härrör från det dolda dödsfallet och falska påståenden som gjorts under åren.

Vidare hade den anklagade förfalskat sin partners underskrift i flera fall, bland annat genom att ändra handlingar för fordonsägande, vilket utökade raden av begångna brott.

Med pågående rättsprocess antyder försvarsadvokat Stefan Liliebäck möjligheten att överklaga, särskilt med fokus på strafftiden som han anser bör omprövas för eventuell skyddstillsyn och reducerat fängelsestraff.

Åklagarens anmärkningar

Trots yrkandet om fyra års fängelse uttryckte åklagare Linda Karlsson tillfredsställelse med domen och noterade att rätten erkände brottets fortlöpande karaktär och därmed inte preskriberades.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om frysbox-fallet här

Foto: Polisen

Varukorg