Hovrätten ogillar åtal - Friar anställda efter John Walters död

Hovrätten ogillar åtal - Friar anställda efter John Walters död

2024-02-07

Hagfors, Sverige - Efter drygt ett år sedan Värmlands tingsrätt fällde två anställda vid HVB-hemmet Platea i Hagfors för att ha vållat femårige John Walters död genom bristande uppsikt över pojken, har hovrätten för Västra Sverige nu meddelat att de tilltalade inte har agerat så oaktsamt att det kan leda till straffansvar för vållande till annans död. Hovrätten ogillar därmed åtalet mot de två anställda, som även frias från pojkens föräldrars skadeståndskrav.

Det tragiska händelseförloppet ägde rum tidigt på morgonen den 15 juni 2021, då femårige John Walter avvek från HVB-hemmet Platea i Hagfors. Efter flera timmars intensivt sökande hittades pojken drunknad i närbelägna Uvån.


Foto: Fem årige Johan Walter

Reaktioner på beslutet har varit blandade, med John Walters mamma, Hanna Larsson, som uttrycker besvikelse över hovrättens friande dom. Hon säger till SVT att det känns som att deras röster inte har blivit hörda.

Polisen inledde en omfattande utredning som ledde till åtal mot de två anställda som var i tjänst på morgonen då John Walter försvann. Båda förnekade brott och hävdade att de hade upprätthållit uppsikt över barnen. Kammaråklagare Stefan Wessberg kommenterade att utredningen visade tydliga rutiner på boendet som innebar att barnen inte fick lämnas utan uppsikt.

De åtalade anställda menade att det primära ansvaret låg på ledningsnivå och att händelsekedjan som ledde fram till tragedin började redan vid John Walters inskrivning på boendet. De påpekade att trots lovat extra bemanning vid inskrivningen hade detta inte genomförts.

I tingsrätten dömdes de båda anställda till villkorlig dom för vållande till annans död efter att ha brustit i uppsikten över John Walter. Domen överklagades av både de anställda och pojkens pappa. De anställda ville bli friade från ansvar medan pojkens pappa yrkade på en skärpning av domen till grovt vållande till annans död.

Under hovrättsförhandlingarna presenterade de anställdas försvarare ny bevisning, inklusive vem som egentligen hade huvudansvaret för barnen. Hovrätten har nu kommit fram till att de anställda inte handlat med sådan oaktsamhet som motiverar straffbarhet och ogillar därmed åtalet.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

 

Foto: Polisen

Varukorg