Hovrätten fastställer dom för kokainsmuggling i Helsingborgs hamn

Hovrätten fastställer dom för kokainsmuggling i Helsingborgs hamn

2024-07-08

Hovrätten har fastställt fängelsedomar för tre män som varit inblandade i kokainsmuggling till Helsingborgs hamn. En av de dömda, som varit anställd i hamnen i 30 år, spelade enligt åklagaren en insider-roll i smugglingen.

Dom i tingsrätten

I februari i år åtalades de tre männen för kokainsmuggling i Helsingborgs hamn. I april dömdes hamnarbetaren och hans vän till två års fängelse vardera för bland annat försök och stämpling till synnerligen grovt narkotikabrott. Den krypterade chatten Sky ECC användes som viktig bevisning i fallet.

Bevisning genom krypterade chattar

Helsingborgs tingsrätt konstaterade att de krypterade chattarna visade att hamnarbetaren och hans vän hade långt gångna planer på att smuggla kokain från Ecuador till Helsingborgs hamn. Hovrätten har nu gjort samma bedömning och fastställt domen.

Smugglingsförsök med containrar

Fallet inkluderade även två containrar med totalt 195 kilo kokain som anlände till Helsingborgs hamn i augusti och oktober 2022. I den första containern togs kokainet i beslag, och i den andra byttes drogerna ut mot en laglig substans innan containern nådde hamnen. En tredje person dömdes för att ha erbjudit sig att lokalisera och ta ut kokainet från den första containern. Hovrätten har nu skärpt hans straff till nio års fängelse, en ökning från den tidigare domen på åtta år. Hamnarbetaren stod även åtalad för medhjälp till smugglingen 2022, men friades från dessa misstankar. Samtliga åtalade har nekat till all inblandning under hela rättsprocessen.

 

Läs: Dom på krimfup.se

Läs: Förundersökningsprotokoll på krimfup.se

 

Foto: Polisen

Varukorg