Hovrätten: Emelie Johansson döms för dataintrång

Hovrätten: Emelie Johansson döms för dataintrång

2024-02-16

 

Riksdagsledamoten Morgan Johanssons Säpo-anställda fru Emelie Johansson, stod inför rätta för att ha utfört en olovlig sökning i Säpos hemliga register. Denna händelse inträffade i april 2018 och har dragit stor uppmärksamhet på grund av Johanssons position och relation till den tidigare justitieministern Morgan Johansson. Nu döms hon för dataintrång.

Från frikännande till fällande dom
Tingsrätten hade initialt frikänt Emelie Johansson från anklagelserna, men Svea hovrätt har nu omvärderat fallet och beslutat att döma henne för dataintrång. Hovrättens dom grundar sig på att Johansson borde ha insett risken med sitt agerande, även utan specifik utbildning i jävsfrågor.

Detaljer kring det olovliga dataintrånget
Dataintrånget utfördes när Johansson gjorde en registersökning på en man, som även han var anställd på Säpo och med vilken hon hade en relation vid tidpunkten. Denna handling strider mot Säpos strikta regler om att systemet endast får användas i tjänstesyfte.

Emelie Johanssons försvar
Emelie Johansson har uttryckt att hon agerade i god tro och utan brottsligt uppsåt, en ståndpunkt som hon delade med GP. Hon menade att sökningen var ett resultat av naivitet och en önskan att hjälpa sin dåvarande partner.
- Han ville veta vilken säkerhetsklass han hade. Det är en uppgift som inte är hemlig för honom, och som är helt ointressant för mig. Det fanns inget brottsligt uppsåt. Jag har varit naiv, det erkänner jag. Men jag har handlat i god tro. I dag hade jag tänkt till både en och två gånger. Jag är en person som är mån om att göra rätt, sa hon till GP.

Morgan Johanssons syn på händelsen
Morgan Johansson kommenterade situationen som en mindre betydande händelse som fått oproportionerlig uppmärksamhet på grund av hans offentliga status. Han betonade dock betydelsen av att agera korrekt och följa lagar och regler.

Domstolens resonemang och dom
Hovrätten underströk att även utan formell utbildning borde Johansson ha förstått att hennes handlingar inte var tillåtna. Straffet bestämdes till penningböter på 4 000 kronor, vilket reflekterar domstolens bedömning av brottets allvar.

Konsekvenser och Säpos åtgärder
Trots domen kommer Emelie Johansson att behålla sitt arbete på Säpo. Säkerhetspolisen har sedan händelsen vidtagit åtgärder för att förbättra sitt interna säkerhetsarbete, enligt Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säpo.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

Varukorg