Hovrätten dömer polisman för tjänstefel efter mopedjakt i Piteå

Hovrätten dömer polisman för tjänstefel efter mopedjakt i Piteå

2024-02-18

En omvänd dom i hovrätten efter friande tingsrättsbeslut

I augusti 2022 utspelade sig en dramatisk händelse i Piteås stadskärna när en polis tog upp jakten på en 15-årig pojke på moped. Initialt sökte polismannen att genomföra en rutinkontroll, men situationen eskalerade snabbt när tonåringen valde att inte efterkomma stoppsignalen. Polismannen följde efter tonåringen när han försökte komma från polisen genom stadens centrala delar, inklusive cykelbanor och bostadsområden, polismannen åtaldes för tjänstefel då jakten inte ansågs proportionerligt. 

Tingsrätt frikännde
Trots en tidigare frikännande dom från Luleå tingsrätt, som ansåg polismannens agerande vara av ringa natur, har nu hovrätten kommit till en annan slutsats. Denna nya bedömning belyser den potentiella faran för såväl allmänheten som den unga mopedföraren som förföljelsen innebar. Hovrätten understryker att polismannens beslut att inleda en jakt, som involverade höga hastigheter nära fotgängare och genom tättbefolkade områden, inte var motiverat givet omständigheterna.

Kärnpunkter i Hovrättens Dom

Hovrätten fokuserade på flera viktiga aspekter i sitt avgörande:

  • Tonåringens Handlingar: Även om mopedföraren betett sig utmanande, fastställde hovrätten att detta inte utgjorde ett grovt brott som rättfärdigar den riskfyllda förföljelsen.
  • Riskbedömning: Domstolen kritiserade polismannens omdöme gällande den uppenbara risken för olyckor och skador på allmänheten och mopedföraren.
  • Juridiska Konsekvenser: Som ett direkt resultat av hovrättens bedömning döms polismannen för tjänstefel med en bötesstraff på 12 600 kronor. Den 15-åriga mopedföraren dömdes samtidigt till ett strafföreläggande på 2 000 kronor.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg