Hovrätten dom: skolpersonal döms efter drunkningsfall

Hovrätten dom: skolpersonal döms efter drunkningsfall

2023-12-16

Hovrättens dom: Lärare och rektor döms för arbetsmiljöbrott

I ett avgörande har Hovrätten bekräftat tingsrättens dom att döma tre lärare och en rektor för arbetsmiljöbrott. Denna dom kommer efter den tragiska drunkningsolyckan där den sexårige Rais Baram omkom under en idrottslektion på Tångvallaskolan i Falsterbo den 18 augusti 2020.

Olycksdagen
Rais Baram, som inte kunde simma, hittades livlös på botten av poolen mindre än en kvart efter lektionens start. Trots omedelbara livräddningsförsök kunde hans liv inte räddas.

Rättsprocessen från tingsrätt till hovrätt
Efter att de tre lärarna och rektorn åtalats och dömts av tingsrätten den 24 april 2023, följde en överklagan till hovrätten. Försvarsadvokaten Isak Åberg uttryckte tvivel över tingsrättens dom och ansåg att de anklagade inte hade agerat tillräckligt oaktsamt för att förtjäna domen.

Hovrätten håller med tingsrätten och tillägger att lärarnas tillsynsansvar innefattar bedömningen av risker med aktiviteter. Denna bedömning grundar sig på att lektionen genomfördes med 40 barn, varav många saknade simkunnighet. Hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson påpekar att en annan lektionsstruktur hade kunnat förhindra olyckan.

Reaktioner på domen
Vellinge kommun och de dömda pedagogerna har reagerat på domen. Advokat Jessica Stålhammar, som företräder en av lärarna, uttrycker att domen ställer orimliga krav på pedagoger och kan ha negativa effekter på yrkeskåren. Utbildningschef Sofia Henderup Larsson bekräftar att domen inte kommer att påverka de anställda som fortfarande arbetar inom kommunen.

Två av de dömda lärarna fortsätter sin anställning i Vellinge kommun, medan rektorn och en lärare har bytt arbetsplats. En arbetsrättslig utredning har fastställt att de händelser som inträffat inte ger grund för uppsägning.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

 

Foto: Polisen

Varukorg