Hovrätten: 35-åring döms för uppmaning till självmord

Hovrätten: 35-åring döms för uppmaning till självmord

2023-12-29

35-åring döms för uppmaning till självmord - Hovrätten ändrar straffet

En 35-årig man har blivit dömd för att ha uppmanat sin ex-flickvän att begå självmord. Detta ledde till den första fällande domen sedan straffbestämmelsen infördes förra året. Mannen skickade ett mejl till sin tidigare flickvän där han uppmanade henne att ta sitt liv. Samma dag försökte kvinnan ta sitt liv och avled senare till följd av sina skador.

Solna tingsrätt ansåg att mannen var skyldig till uppmaning till självmord och dömde mannen till villkorlig dom och dagsböter, med hänsyn till vissa förmildrande omständigheter.

Paret hade en turbulent relation som tog slut definitivt i april 2021, men de höll fortsatt kontakt. Händelsen inträffade när mannen skickade ett mejl med ämnesraden "Säg vad du vill och jag lovar att hålla det," och i mejlet uppmanade han sin ex-flickvän att hoppa framför ett tåg.

Den nya straffbestämmelsen om uppmaning till självmord infördes den 1 maj 2021 för att stärka det straffrättsliga skyddet mot uttalanden som uppmuntrar någon att ta sitt liv.

Enligt brottsbalken "döms den som uppsåtligen uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord." Åklagaren behöver inte bevisa att det förelåg en konkret fara för självmord i det enskilda fallet; det räcker med att gärningen typiskt sett kunde ha inneburit en fara för självmord, särskilt om mottagaren av uppmaningen befinner sig i en sårbar situation, vilket var fallet här.

Tingsrätten fann att den tilltalade mannen var medveten om kvinnans psykiska ohälsa och att han hade uppsåt. Dessutom beaktade rätten att mannen befann sig under stor press på grund av den destruktiva relationen och kvinnans hot om att ta sitt liv.

Hovrättens ändrade dom:

I torsdags kom även hovrättens dom i fallet. Hovrätten ansåg att straffvärdet var något högre än vad tingsrätten tidigare fastställt. Därför ändrades påföljden till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst istället för villkorlig dom och 40 dagsböter som det var i tingsrättens dom.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om uppmanning till självmord här

 

Foto: Polisen

Varukorg