HD dömer Mikael Eriksson till livstid mordet på Jeanette, 61

HD dömer Mikael Eriksson till livstid mordet på Jeanette, 61

2024-01-16

Högsta domstolen fäller dom i uppmärksammat mordfall

Efter år av misshandel och ett omdiskuterat friande i hovrätten har Högsta domstolen nu meddelat sitt slutgiltiga domslut i fallet kring Jeanette, vars sambo Mikael Eriksson stod anklagad för mord. Domstolen har dömt Eriksson till livstids fängelse, vilket markerar en viktig vändpunkt i detta rättsfall.

Långvarig misshandel och dödlig utgång

Jeanettes död den 9 juli 2022 är resultatet av en brutal och långvarig misshandel. Högsta domstolen framhäver i sitt beslut att våldet mot Jeanette var omfattande och riktades mot hela hennes kropp och huvud. Detta våld bedöms ha varit mer än en impulshandling och har pågått under en längre tid.

Tidigare friande och överklagande

I tingsrätten dömdes Mikael Eriksson ursprungligen till livstids fängelse för mord. Denna dom ändrades dock av hovrätten, som friade Eriksson med hänvisning till osäkerheter kring dödsorsaken och påpekade höga halter av antidepressiv medicin i Jeanettes kropp. Denna dom väckte starka reaktioner och ledde till att Riksåklagaren överklagade fallet till Högsta domstolen.

Högsta domstolens bedömning och dom

Högsta domstolen har i sin dom tagit hänsyn till det upprepade våldet och Mikael Erikssons agerande efter våldet, vilket inkluderar att han lämnade Jeanette ensam och skadad. Domstolen anser att Erikssons handlingar, inklusive att inte söka hjälp för Jeanette, varit en bidragande orsak till hennes död. Detta bedöms vara tillräckligt för att döma honom för mord.

Tidigare våld och dokumentation

Det framkommer att Mikael Eriksson tidigare i förhållandet utsatt Jeanette för våld. Dessa tidigare fall av misshandel, som Jeanette dokumenterade genom fotografier av sina skador, bidrog till att Eriksson efter Jeanettes död kunde dömas för dessa brott.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

 

Foto: Polisen

Varukorg