Hawala-nätverket avslöjat : Tvättade 76 Miljoner kronor

Hawala-nätverket avslöjat : Tvättade 76 Miljoner kronor

2023-07-19

Efter ett tillslag mot en växlingskontor i Malmö har tre män dömts till olika fängelsestraff för sin inblandning i en omfattande penningtvättsoperation, för att ha begått grova brott av ekonomisk penningtvätt. Trions olagliga aktiviteter bedrevs genom det ökända nätverket Hawala, vilket gjorde det möjligt för dem att flytta svindlande 76 miljoner kronor från drogförsäljning. Dessutom underlättade detta nätverk oredovisade överföringar på över 200 miljoner kronor mellan olika länder och platser, allt utan behov av fysiska transporter.

Tillslag på växlingskontor

Växlingskontor, som en gång ansågs vara legitima anläggningar för valutaväxling, har nu blivit kriminella verktyg som utnyttjas av ondskefulla nätverk för att dölja deras illa vunna vinster. Arbetet med att bekämpa sådan verksamhet blir av största vikt, enligt Yasmin Apatzidou, en finansiell utredare med ansvar för detta ärende vid den regionala utredningsenheten Syd.

Tingsrättens dom presenterade ovedersäglig bevisning mot de 73-åriga och 62-åriga personer som i samförstånd med andra uppsåtligen ägnat sig åt brottslig verksamhet inom sin affärsverksamhet. Under perioden från september 2019 till augusti 2020 fick de cirka 76 miljoner kronor kopplat till narkotikabrott. Därefter genomgick dessa medel en komplicerad process av förvärv, utbyte och överföring för att distansera dem från deras olagliga ursprung, i syfte att dölja deras kriminella natur.

Avslöjades via Encro-Chat 

På ytan verkade växlingskontoret ordinärt, med en noggrann bokföring och ett utseende av legitimitet. Företaget vidtog till och med åtgärder för att utbilda sin personal för att upptäcka penningtvättsaktiviteter. Det var dock utredningen om grova narkotikabrott 2020 som i slutändan avslöjade den sanna karaktären av växlingskontorets verksamhet.

Utredarna spårade bevis från Encrochat-meddelanden som avslöjade konversationer mellan de två huvudmisstänkta och en tredje part som tillhandahållit ekonomiska sammanfattningar. Dessa meddelanden väckte misstankar om penningaffärer kopplade till drogförsäljning och kastade ljus över växlingskontorets olagliga affärer.

Hawala: Möjliggör olagliga pengaöverföringar

Mitt i penningtvättsverksamheten misstänktes även 73-åringen och 62-åringen för att ha bedrivit en oregistrerad hawalaverksamhet. Detta hemliga system tillåter penningöverföringar mellan länder utan någon fysisk förflyttning av medel. Transaktioner löstes genom mellanhänder, vilket skapade en väv av förtroende inom nätverket.

Åtalet handlar om cirka 113 miljoner kronor i transaktioner som överstiger 50 000 kronor. För att underlätta deras verksamhet tog männen hjälp av en 53-årig penningbud som ansvarade för att ta emot och transportera pengar inom hawalanätverket. Denna person stod också inför anklagelser under den 16 dagar långa rättegången.

Samordnade polisåtgärder: Knäcka penningtvättsnätverket

Under hösten 2020 inledde polisen hemliga åtgärder, bland annat avlyssning och kameraövervakning, för att samla bevis. Den 24 november 2020 följde ett välkoordinerat tillslag som ledde till husrannsakningar i tre affärslokaler och misstänkta bostäder.

Razzian resulterade i beslag av över 100 IT-enheter, inklusive mobiltelefoner, surfplattor och datorer, vilket ytterligare avslöjade operationens omfattning. Myndigheterna beslagtog dessutom kontanter i olika valutor på totalt cirka 9,4 miljoner kronor, dolda utanför företagets officiella kassaregister. Ytterligare sökningar i bankskåp tillhörande anhöriga till de huvudmisstänkta gav ytterligare 3,1 miljoner kronor i kontanter och guld till ett värde av 1,5 miljoner kronor.

Avslöjande av penningtvättsprogrammet

Det framgångsrika åtalet och domen mot dessa tre personer markerar ett viktigt steg mot att avveckla kriminella nätverk som utnyttjar växlingskontor för penningtvättsändamål. Fallet tjänar som en skarp påminnelse om att myndigheter förblir vaksamma i sin strävan efter rättvisa och avslöjar den legitimitetsmantel bakom vilken sådan olaglig verksamhet verkar. Genom noggrann utredning och samordnade insatser syftar brottsbekämpning till att störa och avskräcka framtida försök till ekonomisk penningtvätt och narkotikarelaterade brott.

Läs: Förundersökningsprotokollet om Hawala-systemet i växlingskontoret i Malmö

 

Foto: Polisen

Varukorg