Hälsinglands kriminella grupperingar enligt polisen

Hälsinglands kriminella grupperingar enligt polisen

2023-11-14

Här nedan är polisens utredning och beskrivning av nätverk/grupperingar i Söderhamn med koppling till mordet på Mahmoud Abobakir Shougar taget från förundersökningsprotokollet

Lokalpolisområde Hälsingland har sedan våren/sommaren 2021 haft information om en gruppering som kallar sig för Somalian Gangster (SG) och benämns av lokalpolisområde Hälsingland som H10 (Hälsingland 10). Grupperingen har kartlagts sedan hösten 2021 av IGV,  områdespolisen i Hälsingland, NIGS samt Kommunpolis i Söderhamn i insats FAXE. H10 har under hösten 2021 hamnat i konflikt med en löst sammansatt gruppering av personer från Söderhamn. Söderhamn benäms som S-hamnInformation och iakttagelser från områdespoliser, IGV, NIGS samt Kommunpolis har gett en bild av H10 och Söderhamn samt vilka tongivande personer som anses ingå på respektive sida.

Konflikten har mynnat ut i minst två allvarligare händelser:

  • Mordförsök Norrtullsskolan Söderhamn där Harout Kansabedien blir knivskuren. Misstänkta för mordförsöket är Mahmoud Abobakir Mohammed Shougars bror Mohamed. Abobakir Mohammed Shougar och Ayub Hassan Ali. Harout Kansabedien tillhör S-hamnMahmoud Abobakir Mohammed Shougar, Mohamed Abobakir Mohammed Shougar och Ayub Hassan Ali är grupperad H10
     
  • Mord/mordförsök Tallvägen Söderhamn 22-02-28 där Mahmoud Abobakir Mohammed Shougar skjuts till döds och Baran Yasar skottskadas. Mahmoud Abobakir Mohammed Shougar var grupperad i H10Misstänkta för mordet/mordförsöket är Liam Legebro, Abdulkarim Al Ali och Rushdi Kaakoush. Misstänkt för medhjälp till mord/mordförsök är Ahmed Baraija och Sordash Ismail. 

    Liam Legebro, Ahmed Baraijia, Sordash Ismail och Abdulkarim Al Ali tillhör S-hamnRushdi Kaakoush var fram till mordet okänd för Lokalpolisområde Hälsingland och hans status i S-hamn är därför oklar. Dessa händelser sammantaget och den stora mängd övriga observationer och kontroller som företagits från hösten 2021 till våren 2022 har gett en bild av att det föreligger en konflikt mellan två nätverk/grupperingar som är geografiskt placerade inom lokalpolisområde Hälsingland (Söderhamn).

Personer som genom den samlade informationen kan anses som tongivande i H10:

Personer som genom den samlade informationen kan anses som tongivande i S-hamn:

Till respektive gruppering finns ett antal personer kopplade som inte anses som drivande i grupperingarna och kommer därför ej att redovisas i detta dokument.

Läs förundersökningsprotokollet här

Varukorg