Fem döms för skärtorsdagens upplopp i Linköping.

2022-12-30

Fem män – mellan 16 och 32 år gamla – dömdes av Linköpings tingsrätt för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppet i Skäggetorp på skärtorsdagen. Vid upploppet den 14 april skadades 26 poliser, varav 8 så allvarligt att de tvingades uppsöka vård. Dessutom skadades 18 polisfordon och 7 såpass att de bedömdes som obrukbara. En bil totalförstördes genom brand och två ansågs inte värda att reparera. Skadorna beräknas ha kostat minst en och en halv miljon kronor.

Läs förundersökningsprotokoll på nätet

Varukorg