Fängelsestraff för plundring av historiska vrak i Östersjön

Fängelsestraff för plundring av historiska vrak i Östersjön

2024-01-12

I en nyligen avgjord dom från Göta Hovrätt, har tre män dömts till fängelse för grova fornminnesbrott. Dessa brott begicks vid dykningar runt skeppsvrak i Östersjön, klassade som fornlämningar. Den fjärde mannen, dömd för medhjälp till brott, fick sin tidigare dom bekräftad.

Under perioden 2013–2020 var de anklagade involverade i en rad olagliga aktiviteter, vilket ledde till deras gripande av Kustbevakningen. Bland de återfunna objekten fanns en järnkanon från 1600-talet.

Initialt dömdes de fyra männen i Kalmar tingsrätt, där en bedömning gjordes om brottets allvar. Trots att det inte fanns någon tidigare praxis för påföljd vid grova fornminnesbrott under vattenytan, valde tingsrätten att inte döma till fängelse. Istället blev det villkorliga domar och samhällstjänst.


Foto: flöjtskeppet Anna Maria SMTM´s 3D modell. 

Göta Hovrätt har dock reviderat denna bedömning, och de tre huvudåtalade har nu dömts till fängelse. Strafflängderna varierar från ett år till ett år och fyra månader. Den fjärde mannen, dömd för medhjälp, behåller sin villkorliga dom och bötesstraff.

Hovrättens bedömning betonar allvaret i att skada kulturarvet, eftersom fornminnesbrott kan orsaka irreparabla skador på värdefull historisk information. Denna dom markerar en tydlig ställningstagande mot brott som riktar sig mot kollektivt kulturarv.

Hovrätten har beslutat att staten har rätt till objekt som anses vara fornfynd. Enligt kulturmiljölagen blir fornfynd statens egendom om de hittas i eller nära en fornlämning och är relaterade till den. Det har bevisats att de aktuella objekten är fornfynd. De åtalade har inte kunnat visa att de förvärvat objekten under sådana förhållanden att de har starkare rätt till dem än staten, enligt hovrättens bedömning.

 

Läs: Förundersökningsprotokollet om fallet här

 

Foto: Polisens förundersökning

Varukorg