Fängelsedom för grov misshandel av dotter i Ångermanland

Fängelsedom för grov misshandel av dotter i Ångermanland

2024-04-18

En kvinna från Ångermanland har dömts till sex års fängelse för synnerligen grov misshandel av sin dotter, som är i förskoleåldern. Kvinnan har under en längre tid injicerat insulin och bakterier i dotterns blod, vilket ledde till upprepade sjukhusvistelser för flickan.

Dotterns sjukdomshistorik och mammans handlingar

Flickans hälsotillstånd förvärrades under det senaste året, och hon tillbringade flera månader på sjukhus. Under en period var situationen så allvarlig att hon måste flygas med ambulansflyg till barnintensiven, där läkare befarade att hennes liv var i fara. Misstankar om att modern kunde vara orsaken till dotterns sjukdomstillstånd uppstod under denna tid.

Utsökta Google-sökningar ledde till bevis

Under utredningen framkom det att kvinnan hade gjort Google-sökningar på frågor som "kan man göra sitt barn sjukt utan att det syns", "förgifta sitt barn", samt hur man kan skaffa insulin utan recept. Hon har förklarat några av sökningarna med att hon inspirerats av en film på Tiktok.

Rättegång och diagnos av Münchausen by proxy

I rättegången diskuterades möjligheten att kvinnans beteende kunde klassificeras som Münchausen by proxy, en sjukdom där föräldrar medvetet gör sina barn sjuka för att vinna uppmärksamhet och sympati. En barnpsykiatriker kallad till utredningen ansåg att detta kunde vara ett typiskt fall av barnmisshandel genom förfalskning av symptom.

Dom och skadestånd

Ångermanlands tingsrätt fastställde att kvinnan hade visat en synnerligen hänsynslöshet och råhet genom sina handlingar. Utöver fängelsedomen åläggs hon att betala 450 000 kronor i skadestånd till dottern. Kvinnan friades dock från åtalspunkten om mordförsök.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

Läs: Domen på nätet

Foto: Polisen

Varukorg