Fängelsedom för bedragare som lurade investerare

Fängelsedom för bedragare som lurade investerare

2024-02-12

Fängelsedom för konsertbedragare som lurade till sig 15 miljoner kronor

En 34-årig man har idag dömts till fyra års fängelse för grovt bedrägeri, efter att ha lurat investerare på 15 miljoner kronor genom falska löften om att anordna housefestivaler och konserter med internationellt kända artister. Enligt domstolen använde mannen de insamlade medlen för personlig konsumtion och spel, istället för att uppfylla sina åtaganden om att arrangera de utlovade evenemangen.

Omfattande bedrägeri med falska evenemang
Mannen lyckades övertyga ett flertal personer att investera i projekt som aldrig realiserades, vilket resulterade i att han under en period på flera år sammanlagt fick in över 30 miljoner kronor. Bedrägerierna kom till polisens kännedom först efter att flera investerare valde att polisanmäla honom, vilket ledde till hans gripande och senare åtal.

Rättsprocess och dom
Under rättsprocessen erkände den åtalade att han använt de investerade pengarna för personliga ändamål men förnekade brott med motiveringen att han fortfarande avsåg att genomföra de utlovade konserterna. Tingsrätten bedömde dock mannens förklaringar som icke trovärdiga och beskrev brotten som systematiska och hänsynslösa, med betydande negativa konsekvenser för offren.

Skadestånd och möjlig överklagan
Förutom fängelsestraffet, dömdes mannen att betala tillbaka de bedragna pengarna i skadestånd till de drabbade investerarna, som är bosatta i flera olika delar av Sverige samt i Norge. Trots att åklagaren ursprungligen yrkade på ett lägre straff, valde tingsrätten att fastställa straffvärdet till fyra år. Det är för närvarande oklart om domen kommer att överklagas, ett beslut som ligger hos den dömde mannens försvarsadvokat.

Konsekvenser för drabbade
De drabbade investerarna har lidit stora ekonomiska och emotionella förluster till följd av bedrägerierna. Domen lyfter fram de allvarliga konsekvenserna av sådana brott och betonar vikten av rättssäkerhet och skydd för investerare mot bedrägligt beteende.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

 

Foto: Polisen

Varukorg