Elva ton sprängmedel nära förskola - två personer åtalas

Elva ton sprängmedel nära förskola - två personer åtalas

2024-03-24

I Haparanda har två män åtalats efter ett betydande polisingripande där elva ton sprängmedel upptäcktes förvarade på ett område nära viktiga samhällsfunktioner såsom förskolor, bostäder, räddningstjänst och en järnvägsstation.

Enligt uppgifter från senior åklagare Rickard Finnberg vid Haparanda tingsrätt, utgjorde den stora mängden explosiva varor en betydande risk, inte bara på grund av potentiella oavsiktliga detonationer men också risken för att dessa skulle kunna komma i orätta händer. Finnberg betonar att en explosion i detta sammanhang skulle ha haft förödande konsekvenser.

De åtalade, en man i 70-årsåldern och en yngre man i 35-årsåldern, står åtalade för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den äldre mannen är misstänkt för att ha förvärvat en stor del av sprängmedlen från den yngre, som saknade nödvändiga tillstånd för försäljning av dessa material.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Nationellt forensiskt centrum har bidragit till utredningen, vilken visar på den enorma skaderisken. En teoretisk detonation skulle ha kunnat orsaka omfattande skador inom en radie av 660 meter från förvaringsplatsen, med splittereffekter upp till en kilometer.

Utöver de omedelbara riskerna med förvaringen avsprängmedlen har utredningen även belyst problematiken kring tillståndsgivningen för hantering av explosiva varor. Den äldre mannen hade tidigare erhållit tillstånd från Övertorneå kommun för förvaring av sprängmedel, trots en brottshistorik som inkluderar hot mot tjänsteman. Efter att tillståndsreglerna skärptes 2021, drogs mannens tillstånd in, men han beviljades ändå ett tillfälligt tillstånd under 2023, vilket har väckt frågor kring beslutsprocessen.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg