Bankanställd åtalas för 12,8 miljoner kronors bedrägeri

Bankanställd åtalas för 12,8 miljoner kronors bedrägeri

2024-01-15

Ålems sparbank anställd åtalas för bedrägeri av 12,8 miljoner kronor

En anställd vid Ålems Sparbank står inför rätta för anklagelser om att ha olovligen flyttat över 12,8 miljoner kronor från sjutton kunders konton. Denna omfattande bedrägerihärva uppdagades efter noggrann granskning av bankens transaktioner.

Anklagelserna mot den misstänkta bankmannen inkluderar systematiska bedrägerier riktade mot äldre kunder och dödsbon. Enligt åtalet skall han ha använt en bankdosa registrerad i kundens namn för att genomföra överföringar till egna eller tredje parts konton. Utöver elektroniska överföringar anklagas han även för att ha förfalskat uttagslappar för att genomföra direkta uttag från kunders konton.

Dessa anklagelser sträcker sig över en femårsperiod, från 2017 till 2022, vilket förstärker bilden av en långvarig och välplanerad bedrägeriverksamhet.

När SVT Nyheter kontaktade den misstänktes advokat, Eric Widner, bekräftades det att klienten erkänt vissa av de handlingar han nu står åtalad för. Den anställde, som avlägsnades från sin position under hösten 2022, är åtalad för 16 fall av grovt bedrägeri mot totalt 17 kunder samt två fall av urkundsförfalskning.

Trots de initiala misstankarna om att upp till 40 kunder kunde ha påverkats av bedrägerierna, är den formella åtalet begränsat till bedrägerier mot 17 kunder.

För att säkerställa att de drabbade kunderna inte lider ekonomisk skada, har Ålems Sparbank, genom sin VD Niclas Petersson, bekräftat att alla påverkade kunder har fått full kompensation för de förlorade pengarna. Banken rapporterar att mer än 90 procent av de misstänkta transaktionerna justerades kort efter upptäckten, och resten har korrigerats löpande.

Ålems Sparbank har arbetat nära med rättsväsendet under förundersökningsprocessen, vilket har lett till att en omfattande mängd bevis, inklusive förundersökningsprotokoll (FUP), har samlats in. Denna dokumentation är avgörande för att klargöra omfattningen av den misstänkta bankmannens handlingar och för att säkerställa en rättvis rättegång.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

 

Foto: Pixabay

Varukorg