Ättikfallet: Föräldrar i Eslöv döms till åtta års fängelse

Ättikfallet: Föräldrar i Eslöv döms till åtta års fängelse

2024-03-07

Åtta års fängelse för ättiksförgiftning och misshandel

I en uppmärksammad dom från ättikafallet har två föräldrar dömts till åtta års fängelse vardera. Anklagelserna mot dem inkluderade att de förgiftat sin dotter med ättika och hållit henne inlåst i en tvättstuga. Trots föräldrarnas förnekande, fann tingsrätten dem skyldiga.

Malin Wahlqvist Raihle, flickans målsägandebiträde, uttryckte lättnad över domslutet och betonade att hennes klient hade blivit trodd. Rätten tilldömde offret 995 000 kronor i skadestånd, en summa som dock var lägre än det initialt yrkade beloppet på 2,6 miljoner kronor. "Den tortyrliknande behandlingen hon utsatts för i sitt eget hem borde resultera i ett högre skadestånd," menade Wahlqvist Raihle.

Fallets omständigheter och rättens bedömning

Anklagelserna omfattade en rad allvarliga brott, däribland ättiksförgiftning, gamla brännskador och frakturer. Tingsrättens slutsats var att dottern inte hade intagit ättikan av egen vilja. Åklagare Ingegerd Jigin uttryckte sin tillfredsställelse med att rätten tagit flickans vittnesmål på allvar.

Utöver ättiksförgiftningen dömdes föräldrarna för olaga frihetsberövande och grov misshandel, detta efter att ha låst in flickan i en tvättstuga under förnedrande förhållanden. De fanns också skyldiga till misshandel i samband med bristande vård för ett benbrott och en brännskada.

Rådmannen Linda Palmenäs underströk den allvarliga och integritetskränkande naturen av brotten, begångna i hemmet av föräldrarna.

Föräldrarnas planer på överklagan

Föräldrarna avser att överklaga domen till hovrätten, med advokat Anders Elvingsson som representerar fadern och uttrycker dennes oförståelse och ilska över domen. "Han nekar till att ha begått de brott han dömts för," förklarade Elvingsson. Även moderns försvarsadvokat, Ebba Gerleman, säger om att sin klients besvikelse och avsikt att överklaga.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll (FUP) om ättikafallet här

 

Foto: Polisen

Varukorg