Ättikafallet: Föräldrarna fortsatt häktad efter rättegång

Ättikafallet: Föräldrarna fortsatt häktad efter rättegång

2024-01-24

Advokater ifrågasätter sjuårig flickas berättelse i ättiksfallet


I det uppmärksammade fallet där en flicka fick livshotande skadador efter att ha förgiftats ättika, sitter föräldrarna fortsatt häktad efter avslutad rättegång. Rättegången, som pågick i 20 dagar, har nu avslutats.

Försvarsadvokaterna Ebba Gerleman och Anders Elvingsson har uttryckt tvivel kring flickans beskrivning av händelserna. Flickan, nu sju år gammal, har genomgått 20 förhör och berättat om hur hon blev instängd och fastspänd i en bilbarnstol. Advokaterna menar att det finns inkonsekvenser och svårigheter i hennes berättelse.

Åklagaren: "osannolikt" 
Trots detta, anser advokaterna att delen av flickans berättelse där hon säger sig ha druckit ättikan själv är konsekvent. Åklagaren Ingegerd Jigin motsätter sig denna uppfattning, betonande att det är högst osannolikt för ett barn att inta så mycket ättika på grund av dess starka doft och smak. Jigin framhåller flickans trovärdighet och poängterar att hennes berättelse har visat sig stämma vid kontroller.

Flickan, som inkom till sjukhus natten till julafton 2022, hade flera skador på kroppen. Föräldrarna har förklarat några av dessa med tidigare olyckor. De nekar dock till kännedom om andra skador.

Det framkom även att föräldrarna ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning. 

Faktablad: Ättiksfallet

Åtalets Innehåll mot Föräldrarna till Sjuårig Flicka

 1. Åtalspunkter: Föräldrarna är åtalade på sju punkter.

  • Synnerligen grov misshandel: Inkluderar frätskador på matstrupe och magsäck orsakade av förtäring av ättika och långvarig, kraftig nedkylning.
  • Två fall av olaga frihetsberövande: Innefattar händelser där flickan hölls fastbunden i en bilbarnstol och instängd i en tvättstuga under flera veckor i december 2022, och tidigare instängning mellan april 2020 och juni 2022 i ett rum med förspikade fönster och grind för dörren.
  • Grov misshandel: Tre fall av misshandel som omfattar svält eller allvarlig undernäring.
  • Grov fridskränkning.
 2. Specifika Detaljer:

  • Synnerligen grov misshandel: Flickan har tillfogats livshotande skador genom intag av ättika och utsatts för extrem kyla.
  • Olaga frihetsberövande: Flickan har upplevt långvariga perioder av frihetsberövande, med betydande inskränkningar i rörelsefrihet och isolering.
  • Grov misshandel: Anklagelserna inkluderar allvarliga former av fysisk och psykisk skada genom svält och undernäring.
  • Grov fridskränkning: Denna punkt omfattar allvarliga överträdelser av flickans personliga frihet och integritet.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om ättikafallet här

 

Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

Varukorg