24-årig kvinna dömd för narkotikabrott efter påtryckningar

24-årig kvinna dömd för narkotikabrott efter påtryckningar

2024-01-28

Cecilia, en 24-årig kvinna, står inför en fängelsedom på 1,5 år för försök till grovt narkotikabrott. Hennes situation har fått stor uppmärksamhet efter att hon börjat dela sin berättelse på Tiktok, där hon belyser komplexiteten i sitt fall och de utmaningar hon stött på.

Hämtade ut paket som innehåll narkotika
Cecilia har levt under påverkan av en destruktiv och hotfull relation med en närstående person, vilket har präglat hennes liv på många sätt. Personen, som tidigare utsatt henne för både fysisk och psykisk misshandel, beställde ett paket i hennes namn som senare visade sig innehålla narkotika. Cecilia, under hot, hämtade paketet men blev istället indragen i en rättsprocess som ledde till hennes nuvarande dom.

Likgiltighetsuppsåt
En närmare granskning av fallet visar att Cecilia vid tidpunkten för händelsen var medveten om att något inte stod rätt till. Detta framgår av sms-konversationer med den närstående personen och anteckningar i hennes dagbok. Dessa bevis användes i rätten för att stärka åklagarens argument om att Cecilia agerade med likgiltighetsuppsåt, trots att hon var medveten om risken för att paketet kunde innehålla narkotika.

Både tingsrätten och hovrätten har bedömt att Cecilia, trots sin tidigare ostraffade bakgrund, är skyldig till försök till grovt narkotikabrott. Mannen som beställde drogerna i hennes namn dömdes till två års fängelse för grov narkotikasmuggling.

På Tiktok har Cecilia delat sin erfarenhet och de svårigheter hon stött på genom hela processen. Hon har även uppmärksammat psykiska konsekvenser, inklusive en PTSD-diagnos, som hon erhållit på grund av den tidigare misshandeln och de påfrestningar hon utsatts för. Hennes berättelse har resonerat med många unga kvinnor i liknande situationer, vilket har lett till bildandet av en stödgrupp.

Cecilia och en annan kvinna som ska inställa sig på samma anstalt har planerat att mötas och gå in tillsammans, ett tecken på solidaritet och stöd i en svår tid. Cecilia uttrycker en vilja att använda tiden i fängelset för att bearbeta sina upplevelser och läka. Hon planerar att fokusera på studier och återuppbygga sitt liv efter de många prövningar hon har genomgått.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

 

Foto: Polisen

Varukorg