Personuppgifter
Namn
Bengtsson, Rune
Personnummer
19511113-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Förolämpning, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.