Personuppgifter
Namn
Beyersdorf, Karl-olof Christer
Personnummer
19510410-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Skadegörelse (ej klotter) (övriga fall), stöld (annan stöld utan inbrott), stöld genom inbrott i garage, stöld genom inbrott i garage, bensinstation, bilverkstad,tillgrepp av fortskaffningsmedel
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.