Personuppgifter
Namn
åström, Bo Gunnar
Personnummer
19510717-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
överträdelse av kontaktförbud
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
överträdelse av kontaktförbud
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.