Mrkoll Databas: Högsta domstolen beslutar om ny prövning

Mrkoll Databas: Högsta domstolen beslutar om ny prövning

2023-04-25

Mrkoll Databas: Högsta domstolen beslutar om ny prövning av ett mål gällande förtal

Högsta domstolen har meddelat om en ny prövning av ett mål gällande förtal mot databasen Mrkoll, som tillhandahåller personuppgifter och brottmålsdomar. Fallet väcker frågor om spänningen mellan yttrandefrihet och dataskydd.

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

Bakgrund till Mrkoll-processen

Databasen Mrkoll, som tillhandahåller personuppgifter och brottsdomar, fick rätt av tingsrätten efter att ha stämts för förtal. Nu vill HD att ärendet prövas på nytt. 

Läs domen

Högsta domstolen beslutar om förnyad prövning

I början av april meddelade Högsta domstolen att en kvinna som stämt Mrkoll-databasen kommer att få sin sak prövad på nytt. Detta efter att hovrätten inte hade meddelat prövningstillstånd i målet som överklagades av kvinnan.
HD vill att hovrätten ska pröva om det kan strida mot GDPR att föra en databas över domar på nätet.

Mrkolls juridiska status

Mrkoll är en av flera juridiska databaser där du mot en avgift kan få domar och adresser på privatperson folkbokförda i Sverige genom att ange namn eller födelsedatum. Den som sökte efter kvinnan fick reda på att hon var åtalad. Kvinnan sa att Mrkolls ansvariga utgivare gjort sig skyldig till förolämpning och förtal.

I tingsrättens dom framgår att Mrkoll har ett utgivningsbevis, på samma sätt som traditionella medier har, och därmed skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Ett undantag görs då från GDPR.


Nu vill HD att fallet prövas på nytt eftersom "det saknas vägledande avgörandent".

Det är känt att det finns en spänning mellan den svenska yttrandefrihetsregleringen och skyddet av personuppgifter.
Den förra regeringen föreslog att de juridiska databaserna skulle begränsas, men röstades ned av riksdagen, trots flera riksdagsutredningar.

Den ena invändningen är att restriktioner kan få negativa konsekvenser för traditionella medier. Det andra är att en del tror att när människor döms för brott så är det något som man har rätt att få tillgång till, säger Daniel Westman, jurist specialiserad på medierätt.


Ökat antal databaser

Hundratusentals domar meddelades varje vecka i Svenska domstolar. Samtidigt vill domstolen utreda det ökande antalet databaser.

Under de senaste fem åren har minst nio databaser avsedda för bakgrundskontroller certifierats, varav flera tillåter betalande användare att söka efter fällande domar med namn.

De senaste fyra veckorna har 36 svenska tingsrätter släppt sammanlagt 223 250 brottsdomar som avkunnats mellan 2017 och 2022 till flera företag. 

 

Läs domen